top of page

למי מתאים הליך גישור?

גישור מתאים כמעט לכל סכסוך כשלצדדים יש רצון ויכולת לשיח.

עם זאת, הגישור יתאים בדרך כלל לסכסוכים בהם יש חשיבות להמשך מערכת יחסים תקינה בטווח הארוך, כגון בני זוג, תא משפחתי או עסק משפחתי.

גישור מתאים להליכי גירושין או פרידה בין בני זוג ולסכסוכים משפחתיים, שכן, לרוב מעורבים בסכסוך צדדים המעוניינים להסדיר את הקשר ביניהם או להפרד, ומעוניינים לעשות זאת בדרך מכובדת המאפשרת המשך תקשורת עניינית בעתיד.


קיימים סוגים שונים של גישור, בין היתר: גישור בין בני זוג במהלך גירושין, גישור בין חברות עסקיות, גישור בתוך ארגון, גישור בתחום החינוך, גישור בין אנשים פרטיים, גישור בין קרובי משפחה, ועוד.

Comments


bottom of page