top of page

איתור בית דין רבני לפי ישוב

מערכת לאיתור בתי דין לפי יישובים או לפי רשימת בתי הדין באתר בתי הדין הרבניים.

רשימת בתי משפט לענייני משפחה

הרשימה המלאה של בתי המשפט לענייני משפחה כולל שעות קבלה, כתובת, טלפונים ומידע נוסף.

אישור הסכם גירושין בין יהודים

הסכם גירושין הוא חוזה שנחתם בין שני אנשים המעוניינים להתגרש בהסכמה הדדית ואשר פורס את פרטי פרידתם.

אם הסכם גירושין אמור להיות מחייב מבחינה משפטית, יש לאשר אותו על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

bottom of page