top of page

איך מתנהל הליך הגישור?

לאחר שיש הסכמה לגישור ולזהות המגושר, נקבע פגישת הכרות ראשונית.

פגישת הכרות ראשונה עם המגשר, מיועדת להכרות ובחינת התאמה הדדית בין הצדדים לבין המגשר, הבהרת כללי ההליך, והערכה ראשונית האם המקרה מתאים לגישור.


בסופה של הפגישה תוכלו להחליט האם הגישור והמגשר מתאימים לכם.


גם המגשר יכול להחליט על חוסר התאמה לגישור, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

Comentários


bottom of page